Developed in conjunction with Joomla extensions.

Hypnoterapi – effektiv hjälp till ett liv i balans och harmoni.

En del av oss har problem som vi dragits med under längre tid och vars rötter når ner till ett djupare, icke medvetet plan. Det kan röra sig om traumatiska upplevelser som vi varit tvungna att helt eller delvis förtränga. Hypnos, trance eller meditativ medvetenhet är olika benämningar för ett förändrat medvetandetillstånd med en samtidigt skärpt koncentration.

Hypnoterapi delas i tre terapidelar; - hypnoanalys, - suggestionsterapi och regressionsterapi.

 

 

 

"Denna värld kan inte analyseras

för att kännas levande.

Den måste upplevas utifrån känslan."

Sokrates

Mindmirror, Järnvägsgatan 5A, 231 44 Trelleborg, tel. 070-53 53 799