Hypnos- vad är det?

Kvinna i hypnosOlika forskare tvistar om hypnos som ett tillstånd eller icke tillstånd. Jag beskriver hypnos som ett tillstånd, ett tillstånd av samtidig djup avslappning och koncentration med ökad medvetenhet framkallad av suggestioner. Det är ett naturligt tillstånd av sinnet i arbete. Hypnos är alltså ingen terapi utan ett tillstånd som underlättar ett terapeutiskt arbete. När man befinner sig i djup avslappning och ett behagligt lugn, kommer man förbi det logiska och ofta kritiska tänkandet. Hypnos är medicinfri och utan biverkningar.

Hypnos kommer från grekiskan och betyder sömn men i gamla skrifter ännu längre tillbaka kan man läsa om hur de gamla egyptierna använde sig av hypnos för att nå djupa insikter eller komma över psykiska barriärer.

De allra flesta förknippar hypnos med scenhypnos men scenhypnos bygger på sensationsunderhållning och har gett oss den skeva uppfattningen om att hypnos är något magiskt. Hypnos har inget med trollstavar och ockulta förmågor att göra även om klienten förmodligen kommer att tycka att det är rent magiskt hur symptom försvinner och självinsikten ökar.

All hypnos är till stor del självhypnos och ett mycket naturligt tillstånd som du befinner dig i flera gånger varje dag: när du blir djupt försjunken i en bok eller i ett musikstycke, när du ”försvunnit” framför TV:n på kvällen eller när du passerat en avfart utan att märka det när du kör bil och har inte en aning om hur du hamnat där. Det kallas sovtåget och sker mellan 90 och 120 minuters mellanrum dygnet runt och är det tillstånd som man benämner som vardagstrance. Det är sinnet och kroppens sätt att kalla till vila för då inträffar en naturlig återhämtning för kropp och själ. Men om man år ut och år in ignorerar dessa rytmer så inträffar så småningom en obalans både fysiskt och psykiskt. Man kanske blir lättretlig eller stressad ock kanske lättare arg eftersom vreden ligger närmare stressen än vad skrattet gör eller så blir man fysiskt sjuk.

Skillnaden mellan den naturliga vardagstrancen och hypnos är att du går in i det hypnotiska tillståndet på uppmaning.

Att befinna sig i hypnos är inget magiskt (fast det känns så), du upplever dig oerhört närvarande i dina inre upplevelser och du har fullkomligt klart för dig vad du säger och känner och varför du gör det.

Hypnos är ingen sömn och man kan när som helst avbryta sessionen om man skulle behöva ta itu med någon akut situation.

Ingen kan bli hypnotiserad mot sin vilja men de flesta människor med normal intelligens och koncentrationsförmåga kan bli hypnotiserade.

Välkommen att prova!